:: Kiata Diecasting Co., Ltd. ::
 
 
DESIGNED & MACHINING PROCESS

การออกแบบแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปโลหะ คอมพิวเตอร์ถูกนำมาช่วยในงานออกแบบและกระบวนการสร้างส่วนประกอบแม่พิมพ์ เพื่อเพิ่มความแม่นยำ รวดเร็วและมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่กำหนด โดยใช้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมากด้วยประสบการณ์
DESIGNED & MACHINING PROCESS
 
     ©2013 designed by KTD