นายสุรชัย เจริญเศรษฐกิจ
ที่ปรึกษา
....................................................
 
 
นายภาสวุฒิ เจริญเศรษฐกิจ
กรรมการผู้จัดการ
เกี่ยวกับองค์กร
 
  วันที่ก่อตั้ง
ทุนจดทะเบียน
ผู้ถือหุ้น
พื้นที่ทั้งหมด
พื้นที่โรงงาน
กรรมการผู้จัดการ
จำนวนพนักงาน
ผลิตภัณฑ์หลัก
5 กุมภาพันธ์ 2534
25,000,000 บาท
100%
2,564 ตร.ม.
1,964 ตร.ม.
นายภาสวุฒิ เจริญเศรษฐกิจ
98 คน
Diecasting Products of Hardware, Motorcycle Parts,
Auto Parts, and Electronic Products supplied to World famous Brand Name
 
เครื่องจักรในการผลิต

Injection Diecasting Machine
800 TON : 1, 500 TON : 1, 350 TON : 3, 250 TON : 2, 150 TON : 3, 125 TON : 2, 50 TON : 2

Cutting Machine
CNC-Lathe : 6, CNV Machine center : 2, Engine-Lathe : 10, Radial-Drill : 1,
Vertical-Milling : 6, Planer : 2, Surface-Grinder : 2, Bench_drill : 14,Vertical Band Saw : 1

Stamping Machine
Large Power Press : 6, Small Power Press : 21, Small Hand Press : 10

Electric Die Machine
Vertical Type : 2

Blasting Machine
Shot Brast : 2

 
     ©2013 designed by KTD